END CAP LONG

0 out of 5

SDR 11
for butt-welding and electrofusion

Dieses Produkt ist derzeit ausverkauft und nicht verfügbar.

SKU: N/A Categories: All products, Fittings
Article de L l kg
5152 42216 160 184 140 1,100
5152 42220 200 184 140 3,000
5152 42225 250 185 135 5,000
5152 42231 315 301 176 7,700